Об’ява

Об’ява
про проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Гребінківського району
1. Коротка характеристика об’єкта оренди:
Нежитлові одноповерхові приміщення та гаражі загальною площею 1210,7м2 за адресою : м. Лубни, пр.Володимирський ,17, з метою розміщення магазинів продовольчих товарів, крамниць-складів, магазинів непродовольчих товарів та іншого використання майна.
2. Основні умови конкурсу :
1.Належнеутриманняприміщень;
2.благоустрійприлеглоїтериторії;
3. виконанняістотних умов договору оренди відповідно до чинногозаконодавства з питаньоренди;
4. термін оренди від одного року ;
5.стартоваорендна плата в місяцьдоговірна;
6.поліпшення майна ,зроблені орендарем як за згодою, так і без згоди орендавця ,які не можна відокремити без шкоди для майна , є спільною власністю територіальних громад району та їх вартість компенсації не підлягає;
7. компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки приміщення та витрат на рецензування звіту з незалежної оцінки.

3. Конкурс відбудеться02 грудня 2019 року о 09.00 год. в залізасіданьГребінківської районної ради, м. Гребінка, пр.Олексія Припутня,1. Пропозиції у конвертах з написом “На конкурс”, з відбитком печатки претендента, надаються до приймальнірайонної ради (2-й поверх). Кінцевийтермінподанняпропозицій 01.12.2019 року.
4. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісіїтакіматеріали:
1) заяву про участь у конкурсі з пропозиціямищодо виконання умов конкурсу, а такождокументи, зазначені в оголошенні про конкурс.
2) відомості про претендента:
для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження представникаюридичної особи;
- посвідченінотаріусомкопіїустановчихдокументів;
- завірену належним чином копію звіту про фінансовірезультати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторськоїзаборгованостей за останнійрік;
- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
- іншідокументизгідно з умовами конкурсу.
для фізичної особи:
- копію документа, щопосвідчує особу, або належним чином оформленудовіреність;
- завірену належним чином копіювипискиабовитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб - підприємців;
- завіренуналежним чином копію декларації про доходи абозвіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платникаєдиногоподатку.
- іншідокументизгідно з умовами конкурсу.
5. Для довідокзвертатись за тел. (05359) 91062, приймальня

Наші статті

Top